Hogyan indíts bevásárló közösséget?
képzés 2021. 11. 13

Vajon hány képzési alkalom szükséges, hányszor huszon ember tud eljönni és a hallottak hatására szerveződésbe kezdeni? Valószínű, hogy nem egy egyszerű osztással számolható ki a folyamat. Mint ahogy minden képzési alkalom bemutatkozó körében, most is sorra bontakoznak ki az ismeretségi szálak, az emberek egymáshoz való kapcsolódási folyamatában. Ez a képzés is sorra olyan emberek találkozása volt, akik érzik, hogy az egyre szélesedő gazdasági válság mögött húzódó folyamatokra mi is hatással vagyunk. A helyi gazdaság meg- és  újraszervezése rajtunk is múlik, sőt rajtunk nagyon sok minden múlhat. 

A nap jelentős részét képezte a ” túl az egyéni érdeken” értékrendről való beszélgetés. Hiszen ezt a problémát, mely a globális gazdaságban húzódik, sem megérteni, sem megoldani nem lehet, ha ebben az önös érdekeket előtérben tartó gondolkodással közelítünk feléje. Ha a bevásárló közösségek által képviselt gyógyító mechanizmus egyre több helyen az országban megvalósul, bár egyenlőre kis szigetek, de a világ és a benne zajló folyamatok  változnak. Ebben mind egyet értettünk, sőt résztvevők valamilyen formában már gyakorolják ezt a közösségeikben, emberi kapcsolataikban. 

Mivel a bevásárló közösségek alakítására buzdítunk, most is részletesen beszéltünk a jogi, gazdasági környezetről, és az azokban való eligazodásról. 
Majd a nap második felében olyan tevékenységeket mutatunk, melyekben az a bizonyos szemléletformálás zajlik. Itt lép érvénybe a közösségben végzett tevékenységnek, az a hatása, melyet ha folyamatosan gyakorolunk, akkor az új szokások kialakulásával új világot teremtünk. Minél több ember változás fokozza a hatás eredményét. 

A lassan három éve zajló képzés sorozatunkban egyre jelentősebb helyet kap a hazai bevásárló közösségek hálózatának alakulása. Már van miről beszélnünk hiszen az elmúlt évben, hiszen 13 bevásárló közösség alakult meg segítségünkkel, aki külön-külön is jelentős hatást gyakorolnak, de összekapcsolódásuk további lehetőségeket rejt, mely folyamat már elkezdődött.

Lassan véget ér a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott pályázati időszak, melynek keretében végzett munkánk. A további időszak anyagi forrásának előteremtésére a társadalaom tudatos, a változásokért felelősséget vállalni kívánó embertársaink segítő anyagi támogatását kérjük. Munkánk egy éves időszakára gyűjtjük a támogatást, melyben oktató és mentoráló munkánk és a kapcsolódó költségeinek összegyűjtése a cél. Képzések szervezését és megtartását vállaljuk, hogy éledjenek a hazai civil szerveződések. A működő közösségekkel további együttműködésben gazdagítjuk a hazai élelmiszer önrendelkezést.  Az elért eredményekről minden támogatót értesítünk és a mozgalom körül tartjuk Köszönjük a támogatásokat, a Hazai bevásárló közösségekért !

A támogatásokat a Jóügyekért adománygyűjtő oldalunkon köszönettel fogadjuk: 

Palicz Ildikó és Zalatnay László