5.1 Jogi, szervezeti háttér

Ha a szervezeti hátteret nézzük, akkor az első kérdés az, hogy maradjunk informális csapat, vagy válasszunk a meglévő szervezeti típusok közül egyet. A hazai jogi környezet miatt az első lehetőséget nem javasoljuk, mert rengeteg jogi nehézséggel fogunk találkozni ekkor. (pl. pénzkezelés)

Ha valaki őstermelőként, kistermelőként szeretne bevásárló közösséget szervezni, mindaddig nincs gond, amíg csak a saját termékeit értékesíti ezen a csatornán. Amint más termelő is szeretne kapcsolódni hozzá, akkor kezd bonyolódni a helyzet. Belép ugyanis az, hogy ez már kereskedelmi tevékenység, amit ők már csak vállalkozói tevékenységként végezhetnek, annak minden előírásával. Így a kereskedés során az ÁFA is belép a képbe, ami megdrágítja a helyi termékek árát.

Ha a jogi formákat nézzük, akkor az alábbiak közül választhatunk:

  • Egyesület
  • Szociális szövetkezet
  • Alapítvány
  • Termelői és értékesítési szövetkezet

Egyesület

Az egyesület olyan – az egyesülési jog alapján – önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület önálló jogi személy, jogokat szerezhet és kötelezettségek terhelhetik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Egyesület alapításával kapcsolatban nagyon jó írások találhatóak az interneten. pl:

Egyesület létrehozásának lépései

Szociális szövetkezet

A szociális szövetkezet az alapszabályában meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melynek általános célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése.

A szövetkezetekről a 2006. évi X. törvény (Sztv.) rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a szociális szövetkezet a szövetkezet egy speciális fajtája, az arra vonatkozó alapvető szabályokat is az Sztv.-ben találhatjuk meg. Ugyanakkor a szövetkezethez képest sajátos előírások is érvényesülnek a szociális szövetkezet tekintetében. Az eltéréseket egyrészt maga az Sztv.

határozza meg, másrészt a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (VI. 29.) Kormányrendelet rögzíti.

A szociális szövetkezetekről bővebben:

https://adozasitanacsadas.hu/tagianyag/6209/a-szocialis-szovetkezetek-mint-a-szocialis-gazdasag-uj-szereploi

http://szoszov.hu/nemeth-laszlo-mi-a-szocialis-szovetkezet

Alapítvány

Az alapítvány tartós célra létrehozott szervezet. Céljának közérdekűnek  kell legyennie. Vannak zárt alapítványok, döntő többségük azonban nyitott. A létrehozáshoz alapító vagyon szükséges, amelyet az alapító bocsát a szervezet rendelkezésére. Az alapító saját elhatározása alapján, alapító okiratban hozza létre az alapítványt. Alapító lehet magánszemély, vagy jogi személy is. Az alapító és az alapító hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. A kuratórium vagy egyszemélyi kurátor irányítja a szervezet működését, ez az alapítvány ún. kezelő szerve.

https://www.nonprofit.hu/tudastar-kategoria/alapitvany

Termelő és Értékesítési Szövetkezet (TÉSZ)

A termelői értékesítő szervezet műfaját az Európai Unió 1996-ban alkotta meg producer organisation néven. Jelentősen különbözik a Magyarországon régóta ismert téesztől. Lényege, hogy a zöldség – gyümölcs ágazatból élő termelők közösen összefogva non-profit szervezetet alkotva csökkentsenek néhány rájuk nehezedő költségen, illetve növeljék versenyképességüket azáltal, hogy az egyénileg megtermelt árut közösen értékesítik.

A termelők egy közös központba szállítják termékeiket, ott válogatás és csomagolás után nagy és egységes mennyiségben és minőségben a megrendelők felé továbbítják. Ezáltal csökkenthető az agrárolló által a termelőknek okozott kár illetve a vertikális integráció révén nagyobb jövedelem realizálható.

A TÉSZ, mint közösségi jogi háttér akkor indokolt, ha a bevásárló közösséget főleg a gazdák kezdeményezésére hozzák létre.